top of page
Každý problém má své řešení. 

Alteda = alter adits = jiná cesta

"Chceme hledat nové cesty řešení komplikovaných problémů a bořit hranice – hranice mezi sektory, mezi organizacemi, mezi lidmi, ale také hranice v nás. Přístup, který při řešení problému stokrát nevyšel, nevyjde ani po stoprvní – je potřeba najít jinou cestu."

Už více než 10 let pomáháme ohroženým dětem a rodinám, sociálně vyloučeným či předluženým lidem, propuštěným vězňům i maminkám, které po mateřské/rodičovské dovolené hledají nový profesní směr. Najdete mezi námi zástupce z veřejné správy, neziskového sektoru, akademické sféry, ale také z byznysu. Díky naší různorodosti a létům praxe s přímou prací s klienty jsme nabyli know-how, o kterém jsme přesvědčeni, že stojí za sdílení. Myslíme si, že můžeme pomáhat těm, kteří chtějí také pomáhat. Proto vznikla ALTEDA. 

 

Jsme součástí skupiny tří společností, mezi které patří kromě ALTEDY, z.ú. i nezisková organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
a společnost ProEduCo, s.r.o. 

ALTEDA podporuje projekt "Yellow Ribbon Run", organizace Žlutá stužka, z.s., který se od roku 2016 věnuje osvětě o problematice lidí s trestní minulostí a dopadům uvěznění na rodiny, děti, oběti a širší společnost. 

V oblasti migrantů a migrantek spolupracujeme se SEA-1 z.ú. (dříve Klub Hanoi), kde v rámci jejich projektů z Operačního programu Zaměstnanost zajišťujeme workshopy a poradenství v oblasti rodinné a pracovně právní problematiky s cílem rovnoprávného postavení imigrantů v ČR ve společnosti a na trhu práce. 

Ve spolupráci s REMISVIT, z.ú. pracujeme v rámci projektů i s matkami na mateřské dovolené a rodiči na na rodičovské dovolené ve Středočeském kraji, s cílem zajistit jim odborná školení a konzultace na posílení jejich kompetencí. 

V současné době se zaměřujeme také na zlepšení postavení ukrajinských žen s dětmi v ČR, kdy kromě výuky češtiny dětí nabízíme jejich rodinám i poradenství v oblasti právních předpisů ČR, sociální politiky aj., a to v rámci i mimo projekty financované ze strany Ministerstva školství a tělovýchovy pro rok 2022 a 2023 ( Adaptační skupina pro děti cizince migrující z Ukrajiny I., II. a III., kde jsme příjemcem dotace a spolupracujeme s Rodinným centrem Koupák a Služby a školení MB). 

Mezi naše klienty z podnikatelského sektoru patří například společnosti DB SCHENKER ČR, Marketa Remone s.r.o., DS Blaník s.r.o., iDirection s.r.o., Lučební závody Draslovka Kolín a.s., JP Spedition s.r.o., DRUCHEMA Praha aj., se kterými připravujeme i realizujeme projekty zaměřené mj. na: 

  • Vzdělávání zaměstnanců „na míru“ dle potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů (Projektové řízení, Základy účetnictví, Základy IT, Komunikace, Genderová problematika aj.)

  • Audity v oblasti age managementu, genderu, IT znalostí aj.

  • Programy zaměřené na ochranu životního prostředí, gender, zdravý životní styl, prevenci proti dluhům.

Náš tým
zbyenk.png

Mgr. Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D

Zbyněk má na starosti právní rozbory dluhové situace našich klientů, včetně nastavení optimálního a efektivního způsobu řešení. Pro naše klienty také sepisuje insolvenční návrhy.

Rovněž působí jako lektor v oblasti finanční gramotnosti, exekučního a insolvenčního práva.

Mgr. Lucie Maťátková

Lucie působí v oblasti dluhového poradenství přes 5 let. Se svými klienty individuálně řeší jejich situaci tak, aby se postavili svým závazkům čelem a vyřešili je. 

Díky své práci má za sebou desítky klientů, kterým byla povolena insolvence.

tina.png

Mgr. Tina Chlupáčová, MBA.

Tina dlouhodobě pracuje s předluženými osobami. Aktivně s nimi řeší jejich dluhovou/finanční situaci tak, aby se v této problematice nejen lépe orientovali, ale aby své závazky i efektivně řešili. 

Má za sebou desítky spokojených klientů.

About: Services
bottom of page