top of page
Naše projekty 

Zjistěte víc informací o našich probíhajících projektech. 

Seznam našich projektů

Pomoc mladým

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000721

ALTEDA, z.ú. po zkušenostech s prací s odsouzenými (CS) rozpracovává výstupy z analýzy a spolu s partnerem a aktéry realizuje projekt zaměřený na posílení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladistvých odsouzených v počtu min. 170 osob. Jedná se o velmi ohroženou CS bez praxe a většinou s nízkou kvalifikací. V rámci projektu je plánována podpora této CS formou řešení zvýšení kvalifikace, motivací pro trh práce a tréninková místa vč. nabídek na zaměstnání, a to při nasazení mentorů a dalších odborníků.

Datum zahájení: 01. 07. 2023

Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2025

Pracujeme společně

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_037/0002587

ALTEDA, z.ú. navazuje na svou práci v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vytvořenou databázi účastnic svých školení a na základě aktuální dotazníkové akce předkládá program na pilotní ověření aktivit zaměřených na posílení postavení žen ve věku 50+ na trhu práce. Záměrem programu je zajistit na základě diagnostiky formou individuálního plánu rozvoje zlepšení situace/udržení cílové skupiny v počtu min. 25 osob na trhu práce a zamezení předčasných odchodů do důchodu.

Datum zahájení: 01. 01. 2024

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Interaktivní samoobsluha
pro oddlužení

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_027/0001247

ALTEDA, z.ú. na základě vyhodnocení vlastních statistik a jejich analýzy včetně zkušeností z poskytování podpory služeb sociálního začleňování v oblasti dluhového a insolvenčního poradenství předkládá návrh nového modelu řešení této problematiky pro jednotlivé CS, a to formou vytvoření nového komplexního řešení pro CS v oblasti mapování dluhů a oddlužení, a to především s využitím online prostředí s podpůrným osobním poradenstvím nazvanou Interaktivní samoobsluha pro oddlužení.

Datum zahájení: 01. 01. 2024

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

bottom of page