Méně dluhů pro vaše zaměstnance. Méně administrativy pro vás.

Zaměstnanci v exekuci se vám mohou hodně prodražit. Nechte administrativu
a dluhovou péči o vaše zaměstnance na nás. Pomůžeme vám s administrativou
a oddlužíme vaše zaměstnance, abyste vy i oni měli energii na podstatnější práci.

Oddlužíme vaše zaměstnance

Každá exekuce, každý neřešený dluh vašeho zaměstnance představuje pro finanční/mzdové oddělení vaší společnosti hodiny práce, energie a zdlouhavého papírování. Přenechte tyto starosti nám, abychom mohli najít pro každého zaměstnance nejvhodnější způsob, vedoucí k vyřešení jejich dluhových a finančních problémů.

Připravíme a podáme insolveční návrhy

S každým zadluženým zaměstnancem individuálně probereme jeho situaci, zkompletujeme veškeré jeho dluhy a dovedeme ho do insolvence, případně nastavíme splátkový kalendář či jiný způsob řešení. Každý řešený dluh znamená výrazné snížení vaší administrativy a zatížení finančního oddělení společnosti.

Vzděláme vaše zaměstnance

Nabízíme vzdělávací aktivity a školení pro řadové zaměstnance i vedení společnosti v klíčových oblastech finanční gramotnosti, dluhové problematiky, pracovního práva aj. 

Budeme monitorovat, kdo je v insolvenci

Pravidelně vám budeme přinášet informace o aktuálním vývoji, o podaných insolvenčních návrzích i o plánovaných krocích se zapojenými zaměstnanci. Vše závisí na individuálních požadavcích z vaší strany, kterým jsme připraveni vyhovět.

Úspora času a nákladů

Lepší atmosféra a zdraví v týmu

Zvýšení produktivity a loajality

"Spolupráce s Altedou je pro naši společnost velkým přínosem, jejich služby můžeme jedině doporučit"

Mgr. Jitka Moravcová, Ředitelka personálního úseku, SCHENKER spol. s r.o.

Každý problém má řešení

Už 10 let pomáháme předluženým lidem, propuštěným vězňům i maminkám, které po mateřské/rodičovské dovolené hledají nový profesní směr. Najdete mezi námi zástupce z veřejné správy, neziskového sektoru, akademické sféry, ale také z byznysu. Díky naší různorodosti a létům praxe s přímou prací s klienty jsme nabyli know-how, o kterém jsme přesvědčeni, že stojí za sdílení. Myslíme si, že můžeme pomáhat těm, kteří chtějí také pomáhat. Proto vznikla Alteda. 

 

Chceme hledat nové cesty řešení komplikovaných problémů a bořit hranice – hranice mezi sektory, mezi organizacemi, mezi lidmi, ale také hranice v nás. Přístup, který při řešení problému stokrát nevyšel, nevyjde ani po stoprvní – je potřeba najít jinou cestu. 

Alteda = alter aditus = jiná cesta

Náš tým

zbyenk.png

Mgr. Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D

Zbyněk má na starosti právní rozbory dluhové situace našich klientů, včetně nastavení optimálního a efektivního způsobu řešení. Pro naše klienty také sepisuje insolvenční návrhy.

Rovněž působí jako lektor v oblasti finanční gramotnosti, exekučního a insolvenčního práva.

Mgr. Lucie Maťátková

Lucie působí v oblasti dluhového poradenství přes 5 let. Se svými klienty individuálně řeší jejich situaci tak, aby se postavili svým závazkům čelem a vyřešili je. 

Díky své práci má za sebou desítky klientů, kterým byla povolena insolvence.

tina.png

Bc. Tina Chlupáčová

Tina dlouhodobě pracuje s předluženými osobami. Aktivně s nimi řeší jejich dluhovou/finanční situaci tak, aby se v této problematice nejen lépe orientovali, ale aby své závazky i efektivně řešili. 

Má za sebou desítky spokojených klientů.

pavlina.png

Pavlína Krotká

Pavlína se dlouhodobě věnuje dluhovému poradenství, individuálně řeší se svými klienty možnosti oddlužení i poradenství v oblasti dluhové problematiky a finanční gramotnosti.

Díky svému přístupu a odborné práci, roste počet klientů, kteří své dluhy aktivně řeší.

Kontaktujte nás

Nezávazně probereme vaši situaci a připravíme vám nabídku řešení na míru

776 884 588

Dokumenty