top of page
Méně dluhů pro vaše zaměstnance. Méně administrativy pro vás.

Zaměstnanci v exekuci se vám mohou hodně prodražit. Nechte administrativu
a dluhovou péči o vaše zaměstnance na nás. Pomůžeme vám s administrativou
a oddlužíme vaše zaměstnance, abyste vy i oni měli energii na podstatnější práci.

Oddlužíme vaše zaměstnance

Každá exekuce, každý neřešený dluh vašeho zaměstnance představuje pro finanční/mzdové oddělení vaší společnosti hodiny práce, energie a zdlouhavého papírování. Přenechte tyto starosti nám, abychom mohli najít pro každého zaměstnance nejvhodnější způsob, vedoucí k vyřešení jejich dluhových a finančních problémů.

Připravíme a podáme insolveční návrhy

S každým zadluženým zaměstnancem individuálně probereme jeho situaci, zkompletujeme veškeré jeho dluhy a dovedeme ho do insolvence, případně nastavíme splátkový kalendář či jiný způsob řešení. Každý řešený dluh znamená výrazné snížení vaší administrativy a zatížení finančního oddělení společnosti.

Vzděláme vaše zaměstnance

Nabízíme vzdělávací aktivity a školení pro řadové zaměstnance i vedení společnosti v klíčových oblastech finanční gramotnosti, dluhové problematiky, pracovního práva aj. 

Budeme monitorovat, kdo je v insolvenci

Pravidelně vám budeme přinášet informace o aktuálním vývoji, o podaných insolvenčních návrzích i o plánovaných krocích se zapojenými zaměstnanci. Vše závisí na individuálních požadavcích z vaší strany, kterým jsme připraveni vyhovět.

Vydáme vaše publikace

Působíme rovněž jako nakladatelství a pro naše partnery vydáváme jejich odborné publikace, příručky aj. 

Úspora času a nákladů

Lepší atmosféra a zdraví v týmu

Zvýšení produktivity a loajality

"Spolupráce s Altedou je pro naši společnost velkým přínosem, jejich služby můžeme jedině doporučit"

Mgr. Jitka Moravcová, Ředitelka personálního úseku, SCHENKER spol. s r.o.

bottom of page